Proces og projektstyring

Wisemice kan hjælpe med at komme sikkert fra start og godt i mål med jeres it-projekt. Vi tilbyder erfaring og kompetencer i forbindelse med alle it-projektets faser og kan bistå jeres projektleder i mindre dele af det samlede forløb, eller tage hele projektledelsen for jer. 

Rådgivning

Vi tilbyder rådgivning i forbindelse med digital strategi, kravstillelse og it arkitektur, både i forbindelse med nyetablering og ændringer. Vi arbejder altid ud fra et dybfølt ønske om, at it-understøttelsen skal give mening for organisationen og brugerne af systemet. IT skal lette hverdagen - ikke gøre den mere kompliceret! Vi hjælper med, at balancere hvordan teknologien giver mest mening i praksis, men samtidig overholder krav og betingelser, der stilles af det komplette it-landskab, lovgivning og andre dimensioner, som jeres systemer og arbejdsgange skal være compliant med. Et eksempel kan være balancen mellem brugervenlighed og informationssikkerhed.

Analyse og formidling af IT

Der er et væld af aspekter, der skal tages med i betragtning i forhold til omlægning eller implementering af ny teknologi. IT-landskaber, datas flow gennem dem, brugernes anvendelse, de betingelser, der stilles til systemerne og betingelserne systemerne stiller til hinanden, har ofte en høj grad af kompleksitet. Alle de mange aspekter og deres indbyrdes afhængigheder, kan være vanskelige både at afdække og formidle til beslutningstagere og andre interessenter. For eksempel kan det være vanskeligt, som beslutningstager, at overskue hvilke konsekvenser ét teknisk setup vil have for organisationen og den daglige praksis, frem for en anden. Vi hjælper med at afdække afhængigheder og relationer mellem de forskellige aspekter for, at gøre det hyperkomplekse muligt at kommunikere omkring sådan, at beslutningstagere og andre interessenter for eksempel kan se faldgruber og muligheder.

Støtte til organisatoriske ændringer

Implementering af ny- eller ændringer i eksisterende IT medvirker ofte ændring i organisering og arbejdsgange. I projektfasen kan der også være være aktiviteter, som brugerne skal indvolveres i, som for eksempel oprydning i forbindelse med migrering eller nye politikker i forbindelse med højnelse af informationssikkerhed. Det kan skabe tryghed hos brugerne at der findes let forståelige guides med retningslinjer eller undervisningsmaterialer, når en ny praksis eller nye politikker skal ibrugtages. Herunder en lille film om virtuelle brugerguides, som vi også kan hjælpe med at udarbejde.

Hvem er Wisemice?Gitte Stoltenberg, IndehaverJeg har mere end 15 års erfaring med projektledelse af store og mindre IT-projekter, både i privat og fællesoffentligt regi.

Pt. som KL´s tekniske projektleder på Brugerportalsinitiativet.

Tidligere hos kunder som Novo Nordisk, Mærsk, Lundbech, IF-forsikring og mange andre.

Desuden har jeg undervist og forsket i computerstøttet undervisning på Aalborg Universitet og IT-universitetet.

Uddannelse:

Cand.IT (Computer science and communication studies) fra RUC.

Projektledelse efteruddannelse og kurser:

IT-projektlederuddannelsen - Teknisk Institut

Prince 2


Teknisk efteruddannelse og kurser:

Php

MS UAG

MS Forefront identity Manager

Oracle SQL

Oracle Forms

Drupal

MS Sharepoint

Visuel kommunikation efteruddannelse og kurser:

St. Martin school of art (forskellige kurser)

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Corell Draw

Visuel facilitering


KontaktEmail: gitte@wisemice.dk

Telefon: 21 16 22 25